Förnyelse

Hur man förnyar sitt cert för 2017 (gäller även elever som inte fått A-cert ännu):

GÖR DETTA I GOD TID INNAN DU BEHÖVER DIN LICENS. Ansökan ska godkännas i flera steg och personerna som gör det jobbar ideellt och vill INTE få hundratals frågor om när ansökan blir godkänd. Normal handläggningstid är ca tre veckor.

  1. Betala in preliminär medlemsavgift på 3100kr till klubben på BG 117-0224 och ange ditt cert.nr. Medlemsavgift för 2017 fastställs på valmötet i november. Om du är elev och inte vet ditt certnummer, fråga din kursledare.

  2. Ansök om ny licens i SkyNet (http://skynet2.sff.se). Logga in med certnummer. Om du inte vet lösenord kan du få ett nytt från inloggningssidan.

  3. Brickan kommer på posten när allt är godkänd vilket kan ta några veckor.

  4. Efter vinterupphållet innan första hoppet görs:
    Skriv teoriprov och diskutera svaren med en kursledare.
    Om du har C-cert eller lägre ska du hänga sele.

Vid frågor kontakta vår chefsinstruktör på ci@hoppafallskarm.nu
Vid frågor gällande ekonomi kontakta kassören på kassor@hoppafallskarm.nu

Kurser
kurs@hoppafallskarm.nu
Tandemhopp
020-12 15 18
info@tandemhopp.se
Uppvisning
0708-50 83 50
uppvisning@hoppafallskarm.nu
Klubben
0322-621 888
info@hoppafallskarm.nu
Box 3
447 21 Vårgårda

Foto: Håvard Flaat, Johannes Bergfors, Christina Eriksson, Mikael Rengstedt, Janne Latvala, Nico Emanuelsson, Wada Wako, Andreas Wennebäck, altitud4000.com